رتبه های برتر

گسترش روزافزون دامنه آموزش در شكل ها و انواع گوناگون نظام هاي تحصيلي در ايران امروز، نشان از تقاضاي فزاينده براي ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دارد. استقبال چشم گير دوستداران دانش و شناخت از نظام هاي متعدد آموزشي؛ از سيستم تمام وقت روزانه و شبانه گرفته تا آموزش از راه دور و ضمن خدمت و اخيراً دانشگاه مجازي، و گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي حكايت از آن دارد كه در ايران نيز پابه پاي جهان صنعتي و تخصص محور، نياز به پرورش نيروي متخصص و پرهيز از توليد دانش آموختگاني با دانش متنوع ولي سطحي و كم عمق، به خوبي احساس شده است و سياست هاي آموزش عالي، چنان چه مديران و مسئولان اعلام كرده‌اند، در پي پاسخگويي به اين ضرورت است.


 • زینب معینی پور سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  سلولی ملکولی دانشگاه تهران

 • سپیده محوری سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  ؟

 • ستاره کمال سلولی ملکولی سمنان
  دانشگاه سمنان

 • صبا میری بیوتکنولوژی الزهرا
  بیوتکنولوژی الزهرا

 • زینب معینی پور سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • خانم سوری سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • مهرسا بیات میکروبیولوژی شهید بهشتی
  شهید بهشتی

 • معصومه سادات حسینی سیستماتیک شهید بهشتی
  شهید بهشتی

 • آمنه رضوانی بیوتکنولوژی پژوهشکده ملی ژنتیک
  پژوهشکده

 • هانیه زرین قلم ژنتیک دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • فریناز نظمی سلولی ملکولی تبریز
  تبریز

 • هانیه فروشه علوم گیاهی تهران
  تهران

 • ندا میاندشتی ژنتیک تبریز
  تبریز

 • سپیده یمینی بیوتکنولوژی تبریز
  تبریز

 • فرانه لاویان سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • فاطمه طیبه سلولی ملکولی زابل
  زابل

 • صدیقه یوسفی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • علی آقا حسینی سلولی ملکلولی علم و فرهنگ تهران
  علم و فرهنگ

 • شکوفه دلخواهی نانو تکنولوژی دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • ملیحه حاجی رمضانعالی ژنتیک دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • پوریا رضایی سلولی ملکولی دانشگاه گیلان
  گیلان

 • شادی خلیلی ژنتیک تهران
  دانشگاه تهران

 • مرضیه حاجی زاده بیومتریال امیر کبیر
  امیر کبیر

 • خانم حسنی سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • نیلوفر منصوریان سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران

 • یاسر رضا نیا ژنتیک کرمان
  کرمان

 • زهرا براتی بیوشیمی پیام نور تهران
  تهران

 • شقایق جباری بیوکنولوژی شهید بهشتی
  ؟

 • آرزو عبدی بیوتکنولوژی ساری
  ؟

 • نرجس قلی پور شهرکی بیوتکنولوژی شاهد
  ؟

 • فرخ فرزانه زراعت زنجان
  ؟

 • شبنم بیات زراعت زنجان
  ؟

 • نیلوفر مصیبان زراعت سنندج
  ؟

 • شهره امان الهی بیوتکنولوژی گرگان
  ؟

 • محمد فرجی اصلاح نباتات گیلان
  ؟

 • سید حسام نیک سیرت اگرواکولوژی شیراز
  ؟

 • ثمیه محمدی بیوتکنولوژی فردوسی مشهد
  ؟

 • مریم رحیمی جهانگیرلو اگرواکولوژی شهید بهشتی
  8

 • لیلا شکوری گرگانی بیوتکنولوژی شهید بهشتی
  ؟

 • صدیقه یوسفی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
  ؟

 • میثم عرفان فر زراعت دانشگاه شاهد
  ؟

 • فاطمه معین الدینی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
  ؟

 • زهرا مصیب زاده زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • علی حامد زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • سارا صفی خانی زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • کیوان پور حسینی زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • رضا حسینی پور زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • عطیه نصر الهی زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • آویشن طاهر خانچی زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • محسن باقری زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • تکتم طالبی رزاعت دانشگاه تهران
  ؟

 • الناز حسین زاده اصلاح نباتات دانشگاه تهران
  ؟

 • سعید نصیری اصلاح نباتات دانشگاه تهران
  ؟

 • زهرا رجبی جعفر آبادی اصلاح نباتات دانشگاه تهران
  ؟

 • زهره عالمی اصلاح نباتات دانشگاه تهران
  ؟

 • سپیده محمد حسین پور اصلاح نباتات دانشگاه تهران
  ؟

 • امید تاریخ پسند مدبر اگرواکولوژی شاهرود
  ؟

 • محمد حسین سرودند اگرواکولوژی دانشگاه شاهرود
  ؟

 • شقایق اصلان پور بیوتکنولوژی شهید بهشتی
  ؟

 • میلاوه شیرازی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
  ؟

 • مریم نراقی زراعت دانشگاه تهران
  ؟

 • کیانا کریمان اگرواکولوژی شهید بهشتی
  14

 • بردیا بیات اگرواکولوژی شهید بهشتی
  ؟

 • شیوا قربانی اگرواکولوژی شهید بهشتی
  ؟

 • آرش بهبهانی اگرواکولوژی شهید بهشتی
  13

 • لیلا صابر پور اگرواکولوژی شهید بهشتی
  ؟

 • سعید احمدی راد زراعت دانشگاه تربیت مدرس
  ؟

 • پرستو طلوع دل اگرواکولوژی شهید بهشتی
  21

 • لاله مولایی
  1

 • مونا خسروی
  5

 • بیانیا امیریان
  11

 • سحر پورهاشمی
  10

 • صفیه السادات موسویان
  36

 • سپیده دمیرچی
  44

 • فائزه کرم یار
  166

 • ترانه اسعدیان [تربیت مدرس]
  تربیت مدرس

 • سیما نورزوی[شهید بهشتی]
  شهید بهشتی

 • نوشین حیدری [تهران]
  تهران

 • الهه عسگری [بابل]
  بابل

 • محمد حسینی [تهران]
  تهران

 • شیوا قربانی [شهید بهشتی]
  شهید بهشتی

 • آزاده قنبری [تبریز]
  تبریز

 • زهرا خانی [اصفهان]
  اصفهان

 • مهسا محمدپور [مشهد]
  مشهد

 • زهره حیدرپور [شهرکرد]
  شهر کرد

 • نگین رهبری [تهران]
  تهران

 • بابک یوسفی [تهران]
  تهران

 • المیرا احمدی [اصفهان]
  اصفهان

 • سحر شاه چراغی [شیراز]
  سحر شاه چراغی

 • آتوسا پورحسین [علوم بهزیستی]
  1

 • مهشید گنجی [ایران]
  1

 • فائزه حیدری [قزوین]
  8

 • افسانه قربانی [شیراز]
  4

 • سمانه جلیل نژاد [تهران]
  41

 • مرجان حکیمی [شهید بهشتی]
  7

 • گلسا دژکام [کاشان]
  32

 • مهزاد قربانی [یزد]
  38

 • عطیه کاظمیان [مشهد]
  29

 • مونا علیزاده [تهران]
  11

 • مهناز نامی [مشهد]
  19

 • لیلا رحیمی پور [تهران]
  9

 • محدثه نورآبادی [تهران]
  11

 • شهلا کردبچه [ایران]
  9

 • شبنم حکمت طلب [شهید بهشتی]
  7

 • آرزو کریمی [تبریز]
  33

 • مریم عندلیبی [مشهد]
  25

 • شهره شیرازی [تبریز]
  41

 • فاطمه قراچولو [تبریز]
  22

 • خورشید حسن پور [انتقال خون ایران]
  19

 • عاطفه فیروزی [انتقال خون ایران]
  18

 • جمیله برزگر [ایران]
  12

 • مرتضی کاردان [ایران]
  8

 • فتانه محمدزاده [تهران]
  9

 • مارال محمدی [بوشهر]
  46

 • طیبه بیرامی [ایران]
  14

 • پدرام زاهد [ایران]
  14

 • پریا شوکتی [تهران-بهداشت]
  14

 • نیلوفر زاهدی [شهید بهشتی]
  6

 • احسان بخشی [اهواز]
  56

 • پرهام محیی [کردستان]
  82

 • تینا بخشی [ایران]
  11

 • آیلار ایمانی [البرز]
  33

 • مهتاب جمالی [اصفهان]
  36

 • هنگامه شهاب [تهران]
  6

 • فیروزه معافی [تربیت مدرس]
  7

 • رزیتا علوی [انستیتو پاستور]
  11

 • ثریا خلیلی [تهران]
  5

 • نوید دانش بخش [تربیت مدرس]
  9

 • مریم محمدی [تهران]
  8

 • رامک فراهانی [تهران]
  5

 • فرشته شجاعی [تهران]
  3

آدرس موسسه مهستان : 

بالاتر از میدان ولیعصر، بعد از چهارراه زرتشت، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه 2

شماره تلفن :88942316

آدرس ایمیل : info@mahestan.ac.ir

 

 

  آدرس موسسه پوران پژوهش :

تهران ، میدان انقلاب ، ابتدای کارگر جنوبی ، ابتدای کوچه مهدیزاده ، پلاک 9 واحد 4 و 5

شماره تلفن : 66906711 - 66927040

آدرس ایمیل : info@pouran.net