همه دوره‌ها

آزمون جامع دکتری
برگزیده
آزمون جامع دکتری

هادی یوسفی

 • 0 قسمت
 • 177 دانشجو

400,000 تومان 500,000 تومان

آموزش هوش مصنوعی
برگزیده
 • 2 قسمت
 • 113 دانشجو

188,000 تومان 250,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

 • 9 قسمت
 • 297 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

آزمون آزمایشی
برگزیده
آزمون آزمایشی

هادی یوسفی

 • 0 قسمت
 • 141 دانشجو

800,000 تومان 1,350,000 تومان

حل تست معماری کامپیوتر کنکور ارشد 1400
 • 1 قسمت
 • 241 دانشجو

6,000 تومان

حل تست مدار منطقی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1400
 • 1 قسمت
 • 137 دانشجو

6,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 347 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 330 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

فیلم آموزشی هوش مصنوعی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 123 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

فیلم نکته و تست سیستم عامل
 • 0 قسمت
 • 105 دانشجو

160,000 تومان