همه دوره‌ها

آزمون جامع دکتری
برگزیده
آزمون جامع دکتری

هادی یوسفی

 • 0 قسمت
 • 340 دانشجو

400,000 تومان 500,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

 • 9 قسمت
 • 293 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

حل تست معماری کامپیوتر کنکور ارشد 1400
 • 1 قسمت
 • 222 دانشجو

6,000 تومان

حل تست مدار منطقی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1400
 • 1 قسمت
 • 213 دانشجو

6,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 176 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 136 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 254 دانشجو

20,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 221 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
 • 14 قسمت
 • 343 دانشجو

300,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
 • 0 قسمت
 • 290 دانشجو

175,000 تومان