همه دوره‌ها

حل تست ساختمان داده و الگوریتم کنکور دکتری 1401
 • 2 قسمت
 • 353 دانشجو

25,000 تومان

حل تست معماری کامپیوتر دکتری 1401
 • 3 قسمت
 • 198 دانشجو

10,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

 • 9 قسمت
 • 202 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

حل تست معماری کامپیوتر کنکور ارشد 1400
 • 1 قسمت
 • 273 دانشجو

6,000 تومان

حل تست مدار منطقی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1400
 • 1 قسمت
 • 163 دانشجو

6,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 229 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 137 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 228 دانشجو

20,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 125 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان