همه دوره‌ها

آموزش هوش مصنوعی
برگزیده
 • 2 قسمت
 • 311 دانشجو

188,000 تومان 250,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

 • 9 قسمت
 • 259 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

فیلم آموزشی هوش مصنوعی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 270 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

فیلم نکته و تست سیستم عامل
 • 0 قسمت
 • 70 دانشجو

160,000 تومان

فیلم آموزشی سیستم عامل
 • 0 قسمت
 • 226 دانشجو

220,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 226 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
 • 20 قسمت
 • 327 دانشجو

195,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
 • 12 قسمت
 • 335 دانشجو

175,000 تومان