همه دوره‌ها

آموزش هوش مصنوعی
برگزیده
 • 2 قسمت
 • 334 دانشجو

188,000 تومان 250,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

 • 9 قسمت
 • 351 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

آزمون آزمایشی
برگزیده
آزمون آزمایشی

هادی یوسفی

 • 0 قسمت
 • 99 دانشجو

800,000 تومان 1,350,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 216 دانشجو

20,000 تومان

فیلم آموزشی هوش مصنوعی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 116 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

فیلم نکته و تست سیستم عامل
 • 0 قسمت
 • 176 دانشجو

160,000 تومان

فیلم آموزشی سیستم عامل
 • 0 قسمت
 • 159 دانشجو

220,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 256 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
 • 20 قسمت
 • 56 دانشجو

195,000 تومان