همه دوره‌ها

آزمون جامع دکتری
برگزیده
آزمون جامع دکتری

هادی یوسفی

 • 0 قسمت
 • 276 دانشجو

400,000 تومان 500,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

 • 9 قسمت
 • 283 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

آزمون آزمایشی
برگزیده
آزمون آزمایشی

هادی یوسفی

 • 0 قسمت
 • 193 دانشجو

800,000 تومان 1,350,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 158 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 111 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 215 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
 • 20 قسمت
 • 304 دانشجو

195,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
 • 12 قسمت
 • 132 دانشجو

175,000 تومان